SAP DSO PROJEKTY I POMIARY CCTV SSWiN KD SIECI STRUKTURALNE DOMOFONY RCP

Projekty i pomiary

Wykonujemy projekty instalacji niskoprądowych dla wszystkich rodzajów obiektów budowlanych: budynków przemysłowych, biurowców, budynków mieszkalnych itd.

Dzięki dobrze wykonanej dokumentacji technicznej obecne budynki spełniają nie tylko Państwa oczekiwania, ale również wymagane normy, przepisy oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Obiekty budowlane wyposażone są w wiele współpracujących ze sobą systemów teletechnicznych, aby ich instalacje były niezawodne muszą zostać wykonane przez instalatora posiadającego wiedzę, doświadczenie oraz właściwie wykonany projekt zawierający opisy i rysunki niezbędne do prawidłowej realizacji prac.

Dla bezpieczeństwa użytkownika i niezawodności instalacji elektrycznej wykonywane są pomiary pozwalające ocenić ich stan techniczny. Wyniki badań stanowią podstawę do wydania decyzji o:
  • przekazaniu instalacji do eksploatacji,
  • przedłużeniu okresu eksploatacji,
  • wykonaniu koniecznych napraw,
  • wycofaniu instalacji z eksploatacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone